Warning: Creating default object from empty value in /customers/6/2/c/hellebaek-aalsgaard.dk/httpd.www/wp-content/themes/Ryan_Pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/6/2/c/hellebaek-aalsgaard.dk/httpd.www/wp-content/themes/Ryan_Pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/6/2/c/hellebaek-aalsgaard.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 529 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/6/2/c/hellebaek-aalsgaard.dk/httpd.www/wp-content/themes/Ryan_Pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/6/2/c/hellebaek-aalsgaard.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 537 Industrikulturelle minder med relation til Kronborg Geværfabrik – Hammermøllen

Industrikulturelle minder med relation til Kronborg Geværfabrik

Landskabet omkring Hellebæk bærer præg af den langvarige udnyttelse af omegnens vandresurser. I Teglstruphegn og Hammermølleskov findes der i alt 29 navngivne søer, moser og damme hvor man gennem naturlige vandløb og gravede kanaler kan lede vandet ned til Hellebækken. Denne hovedmøllestrøm har gennem tiderne forsynet op til 7 samtidige vandmøller, først kornmøllen fra 1576, så metalfremstilling med hammermølle, kanonboring og kobbermølle i begyndelsen af 1600 tallet, kulminerende med våbenfremstilling under Kronborg Geværfabrik fra 1700 tallets begyndelse til 1870. Sideløbende med udnyttelsen af vandkraften var der et omfattende fiskeri i søer og damme. Teglværksdriften i Hellebæk og Aalsgaard har sat sine tydelige spor i Hammermølleskov, hvor mange skovveje er brolagt med teglaffald, lergravene står som moseagtige vådområder og tipvognssporet trækker sin tydelige linje fra Aalsgaard til Gl. Anes Hus ved Bøgeholnsøen. Overalt hvor man færdes i skovene i dag støder man på kanaler, render, bække, dæmninger og stigbord, som minder om de 400 år hvor vandet var livsnerven for industrisamfundet Hellebæk.

Den Ny Fabriksmølle (Kongens Mølle).

Bygningen er i dag af næsten samme udseende som da den stod færdig i 1858. På stedet lå Kongens Mølle fra 1576 som blev stærkt ombygget og udvidet. Med indretningen af det nye fabriksanlæg blev dampkraften for første gang taget i brug i Hellebæk, og fabrikken blev forsynet med moderne værktøjsmaskiner.

Bøssemagergade 3-13

Opført i 1740’erne, står i dag næsten med samme udseende som da huset blev grundmuret i 1849, var oprindelig på 47 fag indrettet med boliger og værksteder, blev sammen med den overfor liggende husrække kaldt Tinrækken.

Bøssemagergade 12-18

Husene indeholdt oprindelig boliger og værksteder, opført i 1740’erne, grundmuret i 1849, kun få ændringer i nyere tid.

Bøssemagergade 24-58

Mesterboligerne og Skæftergården. Opført af H.C. von Schimmelmann der overtog Kronborg Geværfabrik i 1768, specielt til de fra Belgien hentede bøssemagere, Mesterboligerne var beregnet til 2 bøssemagermestre og indrettet med værksteder i gavlene og boliger i midten. I Skæftergården var der kun boliger. Husrækken blev tidligere kaldt Tallerkenrækken.

Proberhuset

Restaureret og fremstår i dag som da det blev bygget i 1847, er verdens ældste eksisterende proberhus, indrettet med en rekonstruerer affyringsbænk.

Hammermøllen

Ser i dag stort set ud som da den blev opført i 1765. Blev i 1982 rekonstrueret med nye vandhjul og hammerværk, som er funktions dygtige og dermed illustrere hvordan et hammerværk kunne se ud i midten af 1800-tallet.

Administratorbolig

Opført i 1811 og brugt som bolig for ”Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis” administrator fra 1831 til 1917.

Helbergshus

Opført i 1735, huset har sit navn efter den sidste bøssemager der blev udlært på Kronborg Geværfabrik, han drev sin private virksomhed herfra efter geværfabrikkens lukning.

Turbinehuset

Opført i 1946 efter sabotagen i 1943. Bygningen indgik i det fabrikskompleks der i 1868 blev bygget til fabrikation af Remington karabiner. Man kan i dag se rester af fabrikkens murværk i dæmningen mod Bondedammen.

Probermesterbolig

I dette hus havde den kgl. kontrolofficer (probermesteren) i en periode fra slutningen af 1700 tallet til 1849 sin bolig. På stedet lø Hellebæks første hammermølle, opført af Christian 4 i 1598.

Caroline Mathildesvej 1

Fremstår i dag som delvis bindingsværk som det blev opført i 1740’erne, var oprindelig værksteder og boliger, senere i en periode fungerede huset som katolsk kirke. Det har også været bolig for den stedlige politibetjent, der var arrest i sidelængen.

De Edssvornes Hus

De Edssvornes Hus.
Opført i 1764 til to mestre og fremstår stadig i bindingsværk. Navnet skyldes at der fra 1812 til 1864 blev fremstillet ”Espingoler”, en primitiv forløber for maskingevær i husets værksteder og at bøssemagerne der deltog i denne fabrikation skulle aflægge ed på at de ikke ville røbe noget om fabrikationen.