Kronborg Geværfabrik

Bymodel Hellebæk anno 1823
På 1. sal i Turbinehuset er der en model i 1:300 der viser Hellebæk og en del af Aalsgaard.

Espingolen i den danske hær

Hammermøllen i Hellebæk. Informationsfolder:

Dansk

English

Hellebæk i geværfabrikkens tid

Historien om vandkraftens udnyttelse i Hellebæk

Manden i Fuglefængerhuset
Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte “Fuglefængerhuse” lidt
uden for Hellebæk og i 1836 skrev han under på sit livs vigtigste kontrakt. Han påtog sig at
transportere geværer mellem Kronborg Geværfabrik i Hellebæk og arsenalet i København.

Årbog 2019. Egnshistoriske beretninger 47.